VS HOLDING
UW PARTNER NAAR DE TOEKOMST....
Veel gestelde vragen
Copyright 2011 by "vs holding"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@vsholding.eu
// Maakt het iets uit hoe hoog mijn schulden zijn en/of hoeveel schuldeisers het betreft?
   Nee, het maakt voor ons niets uit hoe hoog uw schuldenlast is. Ook het aantal schuldeiser is niet relevant voor ons.

// Mijn bedrijf verwacht nog aanslagen van de belastingdienst, is dat een probleem?
   Uw gehele vennootschap met alle bezittingen en schulden worden overgenomen, dus ook eventuele belastingaanslagen.

// Bij de oprichting van een BV moet een volstort worden gedaan.
   In principe moet u hier zelf aan voldoen, maar als dit niet mogelijk is kunnen wij u ook hierbij van dienst zijn.

// Behalve schulden heeft mijn bedrijf ook bezittingen. Ben ik die ook kwijt?
   In principe wordt uw gehele bedrijf met alle bezittingen en schulden overgenomen. De nieuwe eigenaar van uw BV zal in overleg met u bekijken
   of de bezittingen voor u behouden kunnen blijven.

// Hoe zit dat met de (mijn) aansprakelijkheid als (voormalig) bestuurder?
  Bij ondernemen hoort risico's nemen. Alle ondernemingen en bedrijven hebben echter een ding gemeen: hun bestuurders mogen niet zover gaan
  dat zij de onderneming onbehoorlijk besturen en daardoor schade toebrengen aan de onderneming of aan derden
  Curatoren stellen zich in de praktijk dan ook regelmatig de vraag of zij wellicht bestuurders van de failliete onderneming aansprakelijk moeten
  stellen.In principe moet de curator het bewijs leveren dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur sprake is.
  Voorwaarde voor zowel de interne als de externe bestuurdersaansprakelijkheid is dat het bestuur een ernstig verwijt respectievelijk een voldoende
  ernstig persoonlijk verwijt gemaakt moet kunnen worden voor het gevoerde beleid. Naast de verantwoordelijkheid voor de specifieke bestuurstaak
  is iedere bestuurders ook verantwoordelijk voor het totale bestuursbeleid. Slechts indien de bestuurder kan aantonen dat hem ter zake geen
  verwijt treft,kan hij zich onttrekken van zijn aansprakelijkheid.
  Het verkopen van een besloten vennootschap is geen verwijtbare handeling en zijn wij erin gespecialiseerd om een faillissement te voorkomen.
  Wij hebben zelden met een curator te maken.// Is het van belang welke schulden mijn vennootschap heeft?
   Nee

// Ik kan toch ook een bureau inhuren wat mij helpt met schuldsanering?
   Ook dat is een mogelijkheid. De praktijk leert echter dat:

Dit lang niet altijd lukt, ondernemers gerelateerde problemen zijn voor veel bureaus een onbekend fenomeen.

Er altijd een lange tijd van onzekerheid overheen gaat voor u aan de slag zou kunnen

U nog altijd veel geld moet betalen om met uw crediteuren te kunnen schikken. Geld wat anders uzelf ten goede komt.

Het uitgangspunt van hulp bij schuldsanering vaak is het "voorkomen van een faillissement". Dit realiseert u ook met                  
  onze oplossing; sneller, slimmer en goedkoper!

// De boekhouding van mijn bedrijf is nog niet bijgewerkt, is dat een probleem?
   Nee, wij zijn verantwoordelijk voor het deponeren van jaarstukken en het bijwerken van de boekhouding.